miércoles, 9 de septiembre de 2015

EL GENERAL QUE BOMBARDEO BARCELONADON LAUREANO SANZ, MARQUES DE SAN JUAN DE PUERTO RICO, EL GENERAL QUE BOMBARDEO BARCELONA
Don Laureano, después de su participación en la guerra civil carlista, como esta dicho, fue el que terminó con la revolución en Barcelona en el año 1843.
La regencia de Espartero incomodaba a muchos y provoco el levantamiento contra el centralismo en muchas provincias del reino, por fin Prim mando a Barcelona a Laureano Sanz, con el titulo de Capitán General para reprimir la revuelta.
Instaló su cuartel general en Gracia y después se apoderó de la Ciudadela y del castillo de Montjuic, desde donde bombardeo Barcelona, la Junta que tenia el poder en la capital catalana tuvo que rendirse para evitar más desastres
Reproduzco aquí una breve nota que da una idea general de lo sucedido en Barcelona el año 1843
La Jamància (del romaní jamar, menjar) fou una revolta republicana i progressista que tingué lloc a Barcelona entre l'agost i el novembre de 1843, contra el general Espartero. El nom al•ludia despectivament als membres dels batallons de voluntaris (batallons de la Brusa) que probablement s'havien apuntat per menjar de franc i cobrar els cinc rals diaris de paga.
Inicialment es revoltaren el 13 d'agost contra Espartero, però després es girà contra el govern de Madrid, i la Junta Revolucionària va fer una crida a convocar les Corts. Això provocaria una insurrecció centralista. La revolta provocà la intervenció militar amb el bombardeig de la ciutat des de Montjuïc i la Ciutadella, dirigits per Joan Prim i Prats, obligant la Junta Revolucionària a capitular davant el nou capità general, Laureano Sanz, el 19 de novembre.
La rendició representà la submissió definitiva de Barcelona al govern de Madrid i la fi d'una oposició organitzada a la centralització feta pel Partit Moderat, però alhora representà el primer aixecament nítidament popular contra l'estat liberal a Espanya.

http://itinerariosvitalesmifamilia.blogspot./
Debo decir que este buen señor fue un antepasado mio
Milagros Riera

No hay comentarios: